Naujienos

2014-07-28 02:07:23

PADĖKA ONINIŲ POLKOS DALYVIAMS IR RĖMĖJAMS

Laižuvos kultūros centro darbuotojų vardu dėkojame:

Šventėje ONINIŲ POLKA dalyvavusiems kolektyvams:

Urvikių kultūros centro kolektyvui „Ašvija“ vad. V. Mockuvienė
N. Akmenės liaudiškų šokių kolektyvui „Alsa“ vad. B. Viktoravičiūtė
Židikų kultūros centro kapelai vad. A. Dobrovolskis
Nevarėnų kultūros centro humoro grupei „Barboros“
Muzikantams: Gražvydui ir Rimantui
DJ: Romui iš Londono

Šventės ONINIŲ POLKA rėmėjams:

MAŽEIKIŲ RAJ. LAIŽUVOS SENIŪNIJAI
MAŽEIKIŲ KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUI
LAIŽUVOS BENDRUOMENEI
UAB „GAPIJUS“
UAB „VIGESTA“ 
ŠAKOČIŲ I.Į DIREKTORIUI V. VILKUI
UAB „UNILEVER LEDAI“
UAB „RESTLITA“ 
LAIŽUVOS PARDUOTUVIŲ: 
„MILIDA“ IR „SOLIARIS“ SAVININKAMS 
UAB "JUČIŲ ARUODAS"
KTG "AGARAS"
ARTŪRUI BALTRUŠAIČIUI

LAIŽUVOS ŪKININKAMS:

Saulutei ir Juozui Butnoriams
Arūnui Baranovui
Zitai ir Valerijonui Grigams
Irenai ir Jonui Zakiams
Vytautui Radavičiui
Birutei Rekašienei
Laimutei Rimkienei
Drasučiui Liaugminui