Vadovų darbotvarkės


METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS

 

Mažeikių rajono Laižuvos kultūros centras

                     ___________________________________________________________

(biudžetinės įstaigos pavadinimas) 

Direktorė Laima Virkutienė

                     __________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA

2018-01-12

(data)

Laižuva

(sudarymo vieta)

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS (nustatomos ne mažiau 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)   

Eil.

Nr.

Metinės veiklos užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis tiesioginis darbuotojo vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

1.

Užtikrinti kultūros centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimą

Kultūrinių renginių įvairovė, etninės kultūros puoselėjimas

Įgyvendintas kultūros centro veiklos planas.

2.

Plėtoti edukacinę veiklą

Suburti kuo daugiau žmonių edukacinei veiklai

Surengti 5 edukaciniai renginiai.

3.

Užtikrinti mėgėjų meno sklaidą bendruomenėse

Mėgėjų meno kolektyvų koncertai rajono bendruomenėse

Kiekvieno kolektyvo išvyka su programa į rajono kultūros centrų, bendruomenių organizuojamus renginius.

4.

Sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai

Siekti supažindinti gyventojus su profesionaliąja fotografija

Surengtos profesionalios fotografijos parodos.

5.

Išlaikyti aktyvaus laisvalaikio praleidimo formų tęstinumą

1. Rengti dviračių žygius

2. Organizuoti šiaurietiško ėjimo išvykas

Surengti 2 dviračių žygiai, 3 šiaurietiško ėjimo išvykos.

 

 

 

 

VISOS UŽDUOTYS BUS ĮGYVENDINAMOS IŠ ĮSTAIGAI SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ

 


MAŽEIKIŲ RAJONO LAIŽUVOS KULTŪROS CENTRO

KOLEKTYVŲ REPETICIJŲ GRAFIKAS

KOLEKTYVAS

SAVAITĖS DIENA

LAIKAS

KOLETYVO VADOVAS

 

Kapela ,,Kikilis“

 

Antradienis

18 - 20 val.

 

Aurelijus Barakauskis

Ketvirtadienis

18 - 20 val.

Senjorų ansamblis ,,Laižuvos širdis“

Antradienis

17 - 18 val.

 

Aurelijus Barakauskis

Ketvirtadienis

17 - 18 val.

Moterų ansamblis ,,Auksė“

Pirmadienis

10 - 11 val.

 

Andrius Dobrovolskis

Trečiadienis

14 - 15 val.

Senjorų ansamblis ,,Auksinė obelis“

 

 

Pirmadienis

10 - 11 val.

 

Aušra Šeškienė

Trečiadienis

10 - 11 val.

Pirmadienis

Trečiadienis

11 - 12 val.

11 - 12 val.

 

Andrius Dobrovolskis

Laižuvos Moterų klubas

Trečiadienis

 

10 - 13 val.

Laima Virkutienė

Duetas ,,Svaja“

Antradienis

15.30 -17 val.

 

Aurelijus Barakauskis

Ketvirtadienis

15.30 - 17 val.

Jumoro trupė ,,Tarkos“

Pirmadienis

16  - 18 val.

 

Laima Virkutienė

Trečiadienis

12 - 14 val.

 

Vaikų studija ,,Šypsena“

Trečiadienis

Penktadienis

13.15 - 15 val.

13.15 - 16 val.

 

Aušra šeškienė

Vaikų kolektyvas ,,Drugelis“

Penktadienis

 

15 - 17 val.

 

Laima Virkutienė

 

 

Purvėnų Moterų klubas

 

Trečiadienis

 

14 - 17 val.

 

Laima Virkutienė

 

Vokalinė-instrumentinė grupė ,,Kadrai“

 

Pirmadienis

Trečiadienis

 

19 - 21 val.

19 - 21 val.

 

 

Aurelijus Barakauskis

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                          Laima Virkutienė

Puslapis "Vadovų darbotvarkės" atnaujintas 2019-05-20