Viešieji pirkimai


MAŽEIKIŲ RAJONO LAIŽUVOS KULTŪROS CENTRAS

2016 M. BIUDŽETINIAIS METAIS ATLIKTŲ PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

Eil.

Nr.

Pirkimo objekto pava­dini­mas Sutar­ties pavadi­nimas

Pagrin­dinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papil­domi BVPŽ kodai (jei yra)

Pirkimo būdas

Pir­kimo Nr.(jei apie pirkimą buvo skelb­ta) Pir­kimo būdo pasirinki­mo prie­žas­tys (jei apie pir­kimą ne­buvo skelb­ta)

Pir­kimo sutar­ties Nr. sąskaitos fak­tūros Nr.

Pir­kimo sutar­ties Nr. sąs­kaitos faktūros Nr.

Sutar­ties suda­rymo data

Sutar­ties truk­mė/ Numa­toma sutar­ties įvyk­dymo data*

Sutar­ties kaina, Lt (atsi­žvel­gus į numatytus sutarties pratęsimus su visais privalomais mokesčiais)

Numatoma sutar­ties vertė, Lt

Kita infor­macija (vyk­dytas elek­troni­nis pirki­mas, pir­kimas atlik­tas pagal Vie­šųjų pir­kimų įsta­tymo 13 arba 91 straips­nio nuos­tatas, taikyti aplin­kos apsau­gos, ener­gijos taupy­mo reika­lavi­mai...)

1

Gesintuvai, gesintuvų patikra, gesintuvų ženklai

 

Apklausos paž. Nr. 1

 

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA

Serija Ž.S.

16 Nr.0003

 

2016.01.07

 

 

43,04  eur

 

2

Vienkartinės lėkštės,

el.lemputės

 

Apklausos paž. Nr. 2

 

 Serija BR

Nr.7052

 

2016.03.23

 

 

6,96  eur

 

3

Darbdavio, darbdavio atstovaujančio asmens kursai, priešgaisrinės saugos mokymai

 

Apklausos paž. Nr. 3

 

DAM

Nr.160076

 

2016.05.17

 

 

90,00  eur

 

4

Pinotex

emaliniai dažai,

teptukai, volelis   

 

Apklausos paž. Nr. 4

 

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA

Serija BR

Nr.7096

 

2016.05.23

 

 

400,00  eur

 

5

Kompiuterių technikos serviso darbai

 

Apklausos paž. Nr. 5

 

 Ser.JAJA

Nr.0000260

 

2016.06.13

 

 

70,00 eur

 

6

Akmenys dekoratyviniai, agrodanga

 

Apklausos paž. Nr. 6

 

Ser.SS

Nr.22103528544

 

2016.06.20

 

 

73,90 eur

 

7

Dolomitinė skalda

 

Apklausos paž. Nr. 7

 

Ser.RS

Nr.0001223

 

2016.06.30

 

 

157,30 eur

 

8

Muzikanto paslaugos

 

Apklausos paž. Nr. 8

 

Pirkimo – pardavimo kvitas Nr.18

Muzikanto sutartis Nr. 2016.07.04

 

 

 

275,00  eur

 

9

Kadagiai, tujasiūlinė,

eglė,eglė šliaužianti,

eglė conica,

pušis worella,sprigės,

palergonija,

šilokai,

heliantropas

 

Apklausos paž. Nr. 9

 

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA serija VOL

Nr. 076

 

2016.07.11

 

 

268,80 eur

 

10

Muzikanto paslaugos

 

Apklausos paž. Nr. 10

 

Pirkimo – pardavimo kvitas Nr.19

Muzikanto sutartis Nr. 2016.07.12

 

 

 

300,00 eur

 

11.

Muzikanto paslaugos

 

Apklausos paž. Nr. 11

 

Pirkimo – pardavimo kvitas Nr.20

Muzikanto sutartis Nr. 2016.07.18

 

 

 

165,00 eur

 

12.

Garso ir apšvietimo įrangos nuoma

 

Apklausos paž. Nr. 12

 

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA serija GG

Nr. 1010

 

2016.05.09

 

 

435,00 eur

 

13.

Dviračių stovai

 

 

 

 

Apklausos paž. Nr. 13

 

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA 

Serija MOP

Nr.16\00600

 

2016.10.21

 

 

126,00 eur

 

14.

Vazonai,grėbliaišluota,semtuvėlis, kibirai, pirštinės darbinės, kastuvai, sniego semtuvas, laistytuvas, trąšos gėlėms, žolės žirklės

 

Apklausos paž. Nr. 14

 

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA serija BR

Nr. 7292

 

2016.10.21

 

 

137,17 eur

 

15.

Kopėčios, vazonai, sekatoriai, kauptukai, grėblys, kirviai, agroplėvelė, laistytuvas, karutis, juosta vejai, žemės

 

Apklausos paž. Nr. 15

 

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA serija BR

Nr. 7293

 

2016.10.21

 

 

236,83 eur

 

16.

Malkos beržinės

 

Apklausos paž. Nr.16

 

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA serija MTC Nr. 16-1411

 

2016.11.17

 

 

302,50 eur

 

17.

Šepetys, tualetinis popierius, maistinė plėvelė, el.lemputės, oro gaiviklis, vienkartin.rankšluosčiai, šiukšlių maišai, popierinės servetėlės, valymo priemonės, vienkartiniai indai, elektros laidas, šluostė, puodukai, svarstyklės

 

Apklausos paž. Nr. 17

 

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA serija BR

Nr. 7343

 

2016.11.22

 

 

159,85 eur

 

18.

Šiukšlių maišai, grindų šluostė, valymo priemonės, lipalas, dažai emaliniai, lininis audinys, elektrinis virdulys

 

Apklausos paž. Nr. 18

 

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA serija BR

Nr. 7344

 

2016.11.22

 

 

162,36 eur

 

19.

Pagrindinė užuolaida, galinė užuolaida, kulisinė užuolaida, paskliaustė, mechanizmai scenos užuolaidoms, bėgelių montavimas ir užuolaidų kabinimas

 

Apklausos paž. Nr. 19

 

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA serija NBA

Nr. 0027020

Pirkimo-pardavimo sutartis Nr.2016/11/24

2016.11.24

 

 

1321,50 eur

 

20.

Suvenyrai, popierius,

spalvotas popierius, kartonas, krepinis popierius, diplominiai lapai, darbo knygos, rašikliai, rašalo kasetės, rėmeliai, klijai, markeriai, žirklės, įmautės, segtuvai, lipnūs lapeliai

Q

 

 

 

 

 

+

Apklausos paž. Nr. 20

 

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA serija RAJO

Nr. 02734

 

2016.11.25

 

 

369,28 eur

 

21.

Fotoaparatas, dėklas fotoaparatui

 

Apklausos paž. Nr. 21

 

SĄSKAITA-FAKTŪRA

Nr.16TG13000571

 

2016.11.30

 

 

219,98 eur

 

22.

 

 

 

 

Dovanėlės, žvakės

 

 

 

 

Apklausos paž. Nr. 22

 

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA serija MED Nr. 222

 

2016.12.02

 

 

75,50 eur

 

 

23.

 

Telefonas HUAWEI P9

 

Apklausos paž. Nr.23

 

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA

Nr.20161208-1034

 

2016.12.08

 

 

293,58 eur

 

24.

Kolonėlės ALTO Truesonic TS-112A

 

Apklausos paž. Nr. 24

 

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA Nr.VMF/0014835

 

2016.12.12

 

 

730,00 eur

 

25.

Purškiami dažai, blizgučių rinkinys, krepinis popierius, balionai, klijai, juosta dekoracijoms, dekoracijos

 

Apklausos paž. Nr. 25

 

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA serija ERA

Nr.00059

 

2016.12.13

 

 

106,17 eur

 

26.

Kompiuterio operacinės sistemos konfigūravimas

 

Apklausos paž. Nr. 26

 

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA serija DRM

Nr. 0006630

 

2016.12.13

 

 

34,52 eur

 

27.

Spausdintuvas, tonerio kasetė, aplankas kanceliarinis

 

Apklausos paž. Nr. 27

 

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA serija DRM Nr. 0006631

 

2014.12.02

 

 

226,09 eur

 

28.

Kietojo disko keitimas, kompiuterio remontas

 

Apklausos paž. Nr. 28

 

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA serija DRM Nr. 0006633

 

2016.12.14

 

 

229,90 eur

 

29.

Tonerio kasetės užpildymas, kompiuterio duomenų bazės atstatymas

 

Apklausos paž. Nr. 29

 

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA serija DRM

Nr. 0006636

 

2016.12.14

 

 

188,54 eur

 

30.

Virdulys, šviestuvai, girliandos lauko

 

Apklausos paž. Nr. 30

 

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA serija SS

Nr. 22312101502

 

2016.12.15

 

 

71,86 eur

 

31.

Pakraunamos baterijos, baterijos su pakrovėju

 

Apklausos paž. Nr. 31

 

 

 

2016.12.16

 

 

49,00 eur

 

32.

Dekoracijos, žvakės, suvenyrai, dekoratyviniai skylamušiai, dekoratyvinis popierius

 

Apklausos paž. Nr. 32

 

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA serija ERA

Nr. 00102

 

2016.12.20

 

 

158,00 eur

 

33.

Laidai mikrofonams

 

Apklausos paž. Nr. 33

 

PIRKIMO-PARDAVIMO KVITAS Nr.229

 

2016.12.20

 

 

66,00 eur

 

34.

Medus, dovanėlės

 

Apklausos paž. Nr. 34

 

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA serija MED Nr. 224

 

2016.12.20

 

 

178,80 eur

 

35.

El.ilgiklis, agroplėvelė, suvenyrai, girliandos eglutei, žaislai,audinys meškovina, dažai aerozoliniai, servetėlės, žvakės, puodukai

 

Apklausos paž. Nr. 35

 

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA serija BR

 Nr. 7406

 

2016.12.21

 

 

260,84 eur

 

36.

Vienkartin.rankšluosčiai, medvaržčiai

 

Apklausos paž. Nr. 36

 

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA serija BR

Nr.7412

 

2016.12.22

 

 

5,87 eur

 

37.

Akmens anglis

 

Apklausos paž. Nr. 37

 

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA serija IND Nr.5524587

 

2016.12.29

 

 

1113,21 eur

 

38.

TURBOSOUND MILAN M-18 B

 

Apklausos paž. Nr. 38

 

SĄSKAITA FAKTŪRA Nr.VMF/0015025

 

2016.12.30

 

 

980,00 eur

 

 

 

Direktorė                                                                                                                              Laima Virkutienė                                                                                                                                                                   

 

Puslapis "Viešieji pirkimai" atnaujintas 2017-11-21